1. 3. 2004
First Attempts – První pokusy o hudební tvorbu. Elektronická hudba.